Transkrypcje nagrań

Zasady wyceny

Jednostka miary

Podczas wyceny transkrypcji nagrania podstawową jednostką jest strona obliczeniowa, czyli 1800 znaków ze spacjami włącznie. Nie jest to tożsame ze stroną w Wordzie. Strona obliczeniowa to miara powszechnie przyjęta w branży wydawniczej. Godzina nagrania zajmuje 25-35 stron obliczeniowych, zależnie od liczby rozmówców, gęstości wypowiedzi, stopnia dokładności transkrypcji i ewentualnie od częstotliwości wpisywania stempli czasowych, jeśli jest taka potrzeba. Wstępna wycena nagrania zawsze jest szacunkowa, co oznacza, że ostateczny koszt może się nieznacznie różnić. Podczas szacunkowej wyceny nagrania staram się podawać ceny blisko zakładanej górnej granicy.

 

Stawka za stronę

Na wysokość stawki za stronę obliczeniową wpływają:

• jakość nagrania,

• liczba rozmówców,

• stopień dokładności przepisywania,

• dodawanie stempli czasowych w tekście

 

Dodatkowe opłaty

Nie zwiększają stawki za stronę, natomiast jest to kwota dodawana do kosztu całej transkrypcji. Dodatkowe opłaty pojawiają się jeśli:

• w nagraniu pada dużo nazw własnych, obcojęzycznych, branżowych lub innych słów o nieoczywistym zapisie,

• tekst wymaga korekty językowej,

• pomimo dobrej jakości nagrania wypowiedź któregoś z rozmówców jest trudna do zrozumienia (np. łamana polszczyzna lub poważna wada wymowy)