Transkrypcje nagrań

Transkrypcje nagrań - zasady wyceny

Jednostka miary

Podczas wyceny transkrypcji nagrania podstawową jednostką jest rozpoczęta minuta nagrania, lecz w cenniku podaję także stawki za godzinę, by ułatwić Państwu obliczanie wartości zlecenia. Zazwyczaj cena podana przeze mnie na początku współpracy jest ceną ostateczną, chyba że nie mogę usłyszeć go przed potwierdzeniem zlecenia, a wątpliwości budzi jakość dźwięku lub stopień skomplikowania. Jeśli zdarza mi się wyceniać szacunkowo, zawsze trzymam się górnej granicy.

Stawka za minutę

Na wysokość stawki za minutę wpływają:

• jakość nagrania,

• liczba rozmówców,

• stopień dokładności przepisywania,

• dodawanie stempli czasowych w tekście

Dodatkowe opłaty

Nie zwiększają stawki za minutę, natomiast jest to kwota dodawana do kosztu całej transkrypcji. Dodatkowe opłaty pojawiają się jeśli:

• w nagraniu pada dużo nazw własnych, obcojęzycznych, branżowych lub innych słów o nieoczywistym zapisie,

• tekst wymaga korekty językowej,

• pomimo dobrej jakości nagrania wypowiedź któregoś z rozmówców jest trudna do zrozumienia (np. łamana polszczyzna lub poważna wada wymowy)