Transkrypcje nagrań

Transkrypcje nagrań - jak przygotować zapytanie

Jest to krótki poradnik, który pomoże usprawnić kontakt pomiędzy Państwem a mną. Pisząc mail bądź telefonując z zapytaniem o przepisywanie nagrań, proszę przygotować odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaki charakter mają te nagrania (wywiad, konferencja, wykład, kurs, notatka itd.)?
• Jaki jest łączny czas nagrań do spisania? Jeśli jeszcze nie ma wszystkich nagrań, jak często będą się pojawiały następne i jakiej będą długości?

• Jaka jest tematyka nagrań i do czego mają posłużyć? Nie podejmuję się spisywania nagrań ze wszystkich dziedzin, a znajomość celu pomoże mi dobrać rodzaj transkrypcji.

• Czy jest branżowe słownictwo lub dużo nazw własnych (nazwisk, mało znanych miejsc geograficznych itd.)?

• Jakiej jakości są nagrania? Czy są dźwięki w tle? Czy jest to rozmowa przez telefon lub komunikator? Czy mówcy używali mikrofonu? Czy nagranie pochodzi z systemu nagłaśniającego, czy też zostało wykonane sprzętem zewnętrznym? Czy rozmówcy przerywają sobie? Czy prelegent mówi niewyraźnie lub nie posługuje się biegle językiem polskim?

• Jaki jest oczekiwany termin wykonania?

Najlepiej również będzie, jeśli otrzymam próbkę nagrania, gdyż na przykład jakość dźwięku w niektórych przypadkach może być dla Klienta trudna do określenia. Często także pojawia się pytanie, dlaczego rozpiętość cenowa za godzinę nagrania jest tak duża. Tempo i płynność mówienia oraz długość pauz mają przełożenie na liczbę zapisanych słów. Gdy usłyszę kilkuminutowy fragment wypowiedzi, będę w stanie lepiej oszacować cenę. Nie znając płynności, szacuję blisko górnej granicy, co niektórych klientów może zniechęcić. Tymczasem rzeczywisty koszt zlecenia mógłby okazać się niższy.

Proszę także unikać pisania maili z tematem "Zapytanie", gdyż taki temat często mają wiadomości spamujące. Pewniej dotrze wiadoomość z tematem " "Transkrypcje nagrań - zapytanie" lub podobnym wskazującym, że nie jest to spam.

Zachęcam do przygotowywania zapytań z możliwie dużą ilością informacji. Przyspieszy to przedstawienie przeze mnie szacunkowej wyceny i Państwa proces decyzyjny.