Transkrypcje nagrań

Sporządzanie notatek z nagrań

Z pewnością wszyscy studenci to znają: wykładowca opanował swój wykład niemalże na pamięć i wygłasza go w tempie uniemożliwiającym zrobienie dobrych notatek. Jeśli natomiast te notatki uda się zrobić, trudno je potem przeczytać. Niezawodny Transkryptor ma na to niezawodną radę.

Oferuję robienie notatek z nagrań. Nagrywając wykład, warto usiąść blisko katedry lub głośnika, jeśli wykładowca używa mikrofonu. Jeżeli rejestrator będzie znajdował się w torbie lub kieszeni, znacznie obniży to jakość nagrania albo uniemożliwi jego opracowanie. Z nagraniem gorszej jakości również się uporam, ale wówczas zwiększy się koszt. Na cenę ma wpływ także stopień trudności wykładu: specjalistyczne słownictwo, ewentualne hałasy, wady wymowy wykładowcy, chaos w przekazywaniu treści, które będę musiała dodatkowo uporządkować.

Po otrzymaniu nagrania zadam pytania o formy notatek najwygodniejsze dla Klienta. Są tacy, którzy lubią, gdy materiał ujęty jest w punkty, inni wolą ciągły tekst. Niektórym zależy na dosłownym przepisywaniu pewnych fraz, inni z większą łatwością przyswajają wiedzę podaną prosto i zwięźle.

Aby upewnić się, że wybrana forma odpowiada Klientowi, przesyłam notatkę z pierwszych dziesięciu minut wykładu do oceny osoby zlecającej. Jeśli jest taka potrzeba, poprawiam dotychczas przygotowaną część notatki, a pozostałą wykonuję zgodnie z uzupełnionymi ustaleniami. Wstępne poprawki nie zwiększają ceny. Ostateczną cenę notatki Klient poznaje po zrealizowaniu przeze mnie zlecenia, gdyż jest ona uzależniona od wyżej omówionych czynników, które ujawniają się dopiero podczas pracy. Podaję jednak górną wartość, której zlecenie na pewno nie przekroczy.