Transkrypcje nagrań

Jak zrobić dobre nagranie?

Planując wykonanie nagrań, które mają następnie zostać przepisane, warto przemyśleć warunki akustyczne i sprzętowe. Odpowiednio zrealizowane nagranie obniży koszt wykonania transkrypcji i skróci czas oczekiwania na tekst.

 

Miejsce

Warto wybrać niewielkie pomieszczenie, bez pogłosu, a przede wszystkim unikać miejsc, gdzie jest hałas. Wykonanie nagrania w restauracji, na korytarzu uczelni lub w galerii handlowej skutkuje większą liczbą niezrozumiałych fragmentów. Praca w hałasie jest również bardzo uciążliwa i wyczerpująca dla transkryptora.

 

Odległość od mikrofonu

Uczestnicy rozmowy powinni znajdować się dość blisko mikrofonu, każdy z nich w tej samej odległości. Jeśli nie ma takiej możliwości, respondent powinien znajdować się bliżej niż moderator, ponieważ to wypowiedzi respondenta stanowią większość tekstu. Dobra odległość to taka, gdy mikrofon znajduje się na wyciągnięcie ręki. W przypadku miejsc, gdzie słyszalne są dźwięki w tle, mikrofon można umieścić bliżej. Gdy musimy nagrywać w głośnym miejscu, mikrofon trzymamy około 15-20 cm od ust.

Rejestratora dźwięku nie należy trzymać w dłoni. Najlepiej położyć go na stole i zadbać o to, by pozostawał nieruchomy oraz by miejsce, na którym się znajduje, nie drgało. Jeśli na przykład uczestnik rozmowy często odstawia filiżankę, lepiej umieścić dyktafon gdzie indziej lub podłożyć pod niego miękką tkaninę albo małą poduszkę.

Przed rozmową warto zrobić próbę, a efekt sprawdzić, używając słuchawek — nie zaś głośników dyktafonu czy telefonu. Dzisiaj już wszystkie modele telefonów posiadają funkcję dyktafonu i jest to dźwięk dobrej jakości. Planując nagrania na własny użytek, nie trzeba więc inwestować w drogi, wysokiej klasy sprzęt.

 

Nawet korzystając z bardzo dobrego dyktafonu, można wykonać bardzo złe nagranie, jeśli nie zadbamy o dobre warunki zewnętrzne.

Tak brzmi nagranie wysokiej jakości:
Posłuchaj nagrania

A oto jak hałas może zmienić nawet nagranie wysokiej jakości (320kbps, 44000Hz):
Posłuchaj nagrania

 

Głośność

Trudno opisać, jak należy ustawić dany sprzęt. Ogólnie warto starać się, by czułość mikrofonu nie była ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Ustawienie zbyt wysokiej czułości mikrofonu spowoduje przestery, czyli charakterystyczne zniekształcenia dźwięku. Natomiast głośność nagrań zrealizowanych przy zbyt niskiej czułości mikrofonu transkryptor musi zwiększać przy użyciu programu do obróbki dźwięku, co może spowodować obniżenie jakości, a zatem gorszą czytelność nagrania.

Jeśli nagrywamy wyłącznie rozmawiających ludzi, ryzyko ustawienia zbyt wysokiej czułości mikrofonu jest niewielkie. W takich sytuacjach przestery mogą powstać jedynie wtedy, gdy ktoś bardzo głośnio krzyczy lub trzyma mikrofon blisko ust.

 

Jeden głos

Rzecz oczywista podczas prowadzenia rozmowy w ogóle, ale w trakcie poruszających dyskusji łatwo o niej zapomnieć. Im więcej osób mówi naraz, tym trudniej wyodrębnić słowa poszczególnych interlokutorów. Jest to problematyczne zwłaszcza w sytuacjach, gdy jeden z rozmówców ma wadę wymowy lub mówi cicho, co nierzadko się zdarza. Jeśli więc moderator chce dopytać o jakąś kwestię, lepiej jest, gdy poczeka, aż respondent skończy mówić zamiast przerywać jego wypowiedź.