Transkrypcje nagrań

Jak wyglądają moje transkrypcje?

Przygotowując transkrypcje, stosuję się do życzeń Klientów. Teksty zapisuję w edytowalnych plikach MS Word. Standardowo używam czcionki Times New Roman 12, z interlinią 1,5 wiersza. Każdą kolejną wypowiedź poprzedzam wcięciem. Wypowiedzi moderatora są pogrubione. W nawiasach kwadratowych zapisuję opisy zachowań niewerbalnych, informacje, że jeden z rozmówców przerwał drugiemu itp. W ten sam sposób zapisuję znaczniki czasowe określające fragmenty niezrozumiałe lub takie, w których nie jestem pewna wypowiedzianych słów. Dzięki temu Klient może łatwo zlokalizować w nagraniu niejasny fragment. Gdy w rozmowie biorą udział więcej niż dwie osoby, ich wypowiedzi poprzedzam inicjałami. Jeżeli transkrypcja tego wymaga, dołączam legendę.