Transkrypcje nagrań

FAQ

Proszę wybrać pytanie. Chętnie udzielę również dodatkowych wyjaśnień osobiście.

W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Jak długo będę czekać na gotową transkrypcję?

Jakiego rodzaju nagrania Pani przepisuje?

Czy zapłacę więcej za udział dodatkowego respondenta?

Czy zapłacę więcej, jeżeli moje nagranie jest niskiej jakości

Kiedy następuje zapłata za transkrypcję?

Czy poprawia Pani tekst pod kątem stylistycznym?

Czy oferuje Pani usługi transkrypcji w innych językach?

Czy wykonuje Pani napisy do filmów?

Czy istnieje możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności?

Czy przesyłane przeze mnie nagrania są bezpieczne?

W jaki sposób oznacza Pani momenty niezrozumiałe?

 

W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Zamówienie można złożyć drogą mailową (kontakt@niezawodnytranskryptor.pl), z ewentualnym wcześniejszym kontaktem telefonicznym. Zamówienia na realizacje ekspresowe proszę składać wyłącznie telefonicznie (603-820-185). Zachęcam do zapoznania się z artykułem „Transkrypcje nagrań – jak przygotować zapytanie?”, ponieważ dobrze przygotowane zapytanie sprawi, że będziemy w stanie bardzo szybko ustalić wszystkie szczegóły.

 

Jak długo będę czekać na gotową transkrypcję?

Czas oczekiwania na gotową transkrypcję jest zależny od długości i stopnia skomplikowania nagrania oraz od moich możliwości czasowych, ponieważ wszystkie transkrypcje wykonuję samodzielnie. Najogólniej mogę powiedzieć, że jestem w stanie przyjąć zlecenie na spisanie 3-5 godzin w ciągu tygodnia. Miesięcznie jestem w stanie przyjąć do 12 godzin w ramach jednego zlecenia.

 

Może jednak zdarzyć się tak, że materiał trwający godzinę spiszę już na następny dzień, ale możliwe też, że najbliższy dostępny termin przypadnie za kilka dni. Oczywiście proponując termin wykonania zlecenia, uwzględniam potrzeby Klienta, więc jeśli zależy Państwu na czasie, dokładam starań, by znaleźć satysfakcjonujący termin.

 

Ze względu na higienę pracy i stałe zobowiązania staram się realizować kilka większych zleceń w miesiącu równolegle, dlatego nie jestem w stanie przyjmować zleceń na spisanie np. 30 godzin w ciągu miesiąca. Realizuję zatem kilkugodzinne zlecenia jednorazowe, zlecenia cykliczne, średnie zlecenia z terminem miesięcznym lub duże, nawet kilkudziesięciogodzinne, ale z kilkumiesięcznym terminem realizacji.

 

Przy zleceniach cyklicznych możemy ustalić liczbę godzin do spisania w danym okresie – tygodniu, miesiącu itd. Przy dużych zleceniach może zdarzyć się tak, że nie będę w stanie rozpocząć pracy z dnia na dzień, lecz zlecenie chwilę poczeka w kolejce. Dlatego jeśli wiedzą Państwo, że będą mieli kilkanaście godzin nagrania do spisania, ale materiał zgromadzą dopiero za miesiąc, warto zarezerwować termin od razu.

 

Wymieniłam kilka czynników, które mogą wydłużyć czas realizacji, chciałabym jednak zaznaczyć, że moim ogólnym założeniem jest, by Klient sprawnie otrzymał gotowy tekst. Podsumowując, jestem w stanie spisać kilka godzin tygodniowo. Terminy są dla mnie bezwzględnie nieprzekraczalne i zawsze ich dotrzymuję.

 

Jakiego rodzaju nagrania Pani przepisuje?

Przepisuję nagrania dla biznesu, nauki i publicystyki oraz prywatne archiwalia. Są to zatem wszelkiego rodzaju wywiady (do prac dyplomowych, do książek, artykułów, na blogi, wywiady-rzeki), konferencje naukowe i biznesowe z różnych dziedzin, debaty, dyskusje, notatki głosowe o wszelkiej tematyce, podcasty, wykłady, szkolenia, webinary, kursy, rekolekcje, audycje radiowe i telewizyjne, spotkania. Wszystko, co tylko można powiedzieć i nagrać, a co w jakikolwiek sposób wchodzi w zakres nauki, biznesu lub publicystyki. Jeśli zaś chodzi o materiały prywatne, przepisuję wspomnienia, rodzinne opowieści czy dyktowane listy. Jestem otwarta na wiele różnorodnych tematów.

 

Nie przepisuję nagrań na potrzeby sądu, podsłuchów do celów prywatnych, nagrań o tematyce politycznej i sportowej, nagrań w językach obcych i nie wykonuję napisów do filmów. Jeśli w ramach tematyki społecznej jakiś temat jest dla mnie zbyt trudny, to również mogę odmówić przepisania takiego nagrania, lecz są to niezwykle rzadkie przypadki.

 

Czy zapłacę więcej za udział dodatkowego respondenta?

Tak, jeśli bierze on udział w sposób aktywny. Nie, jeśli wypowiada się sporadycznie.

 

Czy zapłacę więcej, jeżeli moje nagranie jest niskiej jakości?

Tak, jakość ma największy wpływ na cenę nagrania. Utrudnienia na tym polu najbardziej spowalniają mnie w pracy.

 

Najczęstsze przyczyny niskiej jakości to:

• hałas – lodówki, muzyka i ludzki gwar w kawiarni (dlatego radzę ich unikać),

• zła słyszalność, gdy rejestrator leży za daleko od respondenta (lepiej kłaść go bliżej respondenta niż moderatora),

• hałasy generowane przez samych rozmówców (bawienie się przedmiotami, trącanie stołu, na którym leży dyktafon itp.),

• nagrywanie rozmów przez komunikator z zewnętrznego źródła zamiast przez opcję w programie (programy do komunikacji umożliwiają nagranie i będzie ono zdecydowanie lepsze niż to, gdy położymy telefon przy głośniku),

• poważne wady wymowy lub niskie kompetencje językowe cudzoziemców (tu niestety nie możemy zrobić nic, więc przynajmniej zadbajmy o dobrą słyszalność).

Zachęcam do przeczytania artykułu Zasady wyceny.

 

Kiedy następuje zapłata za transkrypcję?

Zapłata za transkrypcję następuje po wykonaniu przeze mnie zlecenia. Wystawiam fakturę VAT z 14-dniowym terminem płatności, przy czym moje usługi są zwolnione z podatku VAT, więc kwota netto i brutto jest taka sama. W przypadku zleceń jednorazowych wystawienie faktury i zapłata następują po oddaniu całości, w przypadku zleceń trwających dłużej niż miesiąc, wystawiam fakturę w ostatnim dniu każdego miesiąca i jest to faktura za pracę wykonaną w danym miesiącu.

 

Czy poprawia Pani tekst pod kątem stylistycznym?

Istnieje taka możliwość za dodatkową opłatą. Dzięki wykształceniu polonistycznemu bardzo dobrze radzę sobie z opracowaniem tekstu mówionego tak, by był przyjemnym w odbiorze artykułem na blogu. Bezpłatnie natomiast oferuję podstawowe poprawki, np. adekwatną do kontekstu zamianę powszechnie mylonych słów („adaptować” i „adoptować”), poprawianie podstawowych błędów językowych („w cudzysłowiu” na w „cudzysłowie”) itd. Nie wykonuję korekty tekstów fabularnych i naukowych. Nie oferuję korekty tekstów przepisanych lub napisanych przez kogoś innego, a jedynie tych, które sama przepisałam.

 

Czy oferuje Pani usługi transkrypcji w innych językach?

Niestety nie, przepisuję tylko w języku polskim.

 

Czy wykonuje Pani napisy do filmów?

Niestety nie. Mogę umieszczać w tekście znaczniki czasowe w odstępach dowolnie wybranych przez Klienta tak, by łatwiej było zlokalizować wybrany fragment, ale nie oferuję tworzenia napisów.

 

Czy istnieje możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności?

Tak, posiadam własny wzór umowy o poufności, jak również mogę podpisać umowę zaproponowaną przez Klienta.

 

Jakie formaty plików są akceptowane?

Akceptowane są wszystkie formaty plików audio i wideo. Pobieram także nagrania z popularnych serwisów typu YouTube, Facebook czy Vimeo. Jeżeli pliki znajdują się na mniej znanej platformie, np. przypisanej tylko do strony klienta, wówczas proszę o dostarczenie ich w taki sposób, bym mogła ściągnąć je na swój komputer. Zasadniczo jednak obsługuję wszystkie formaty.

 

Czy przesyłane przeze mnie nagrania są bezpieczne?

Tak, bezpieczeństwo powierzonych mi materiałów jest dla mnie bardzo ważne. Nagrania przechowuję tylko na moim komputerze, nie umieszczam ich w żadnym miejscu w internecie, nie są udostępniane osobom trzecim. Usuwam nagrania po zrealizowaniu zlecenia, zaakceptowaniu go przez Klienta i opłaceniu. Zachęcam do przeczytania artykułu Transkrypcja nagrania a dyskrecja.

 

W jaki sposób oznacza Pani momenty niezrozumiałe?

Służą do tego specjalne kody w zapisie. Oto one:

[NS – gg:mm:ss] – fragment niezrozumiały z oznaczeniem czasowym

[? – … – gg:mm:ss] – fragmend dorozumiany z oznaczeniem czasowym, gdzie zamiast wielokropka jest dorozumiany tekst

 

Przykłady:

Wtedy przyszła [NS – 00:10:12].

 

To oznacza, że w podanym czasie (pierwsza godzina, dziesiąta minuta, dwunasta sekunda) jest słowo niezrozumiałe.

 

Wtedy przyszła [? – Basia – 00:10:12].

 

To oznacza, że domyślam się słowa „Basia”, ale być może jest tam inne, np. „Asia”, „Kasia” itp.