Cennik - transkrypcja / przepisywania nagrań na tekst

Dla studentów obniżone, atrakcyjne ceny!


Moje usługi są zwolnione z podatku VAT, co jest szczególnie korzystne dla Klientów indywidualnych.
Nie przepisuję nagrań stanowiących dowód w postępowaniu sądowym oraz zawierających sceny przemocy fizycznej lub psychicznej.


Stawki za 1800 znaków

usługa

cena 

transkrypcja standardowa

5 zł

transkrypcja dokładna

6 zł

rozmowa telefoniczna

5,50 zł

transkrypcja nagrań konferencyjnych

5-6 zł

obniżona jakość nagrania

7-9 zł

transkrypcja ekspresowa

8 zł

wywiad FGI

6 zł

transkrypcja  symultaniczna

ustalam indywidualnie

notatka

35-60 zł za godzinę nagraniaW przypadku konieczności wyszukiwania specjalistycznego słownictwa koszt transkrypcji może być wyższy. Stawkę za stronę mogę zwiększyć maksymalnie o 50 groszy.

W przypadku podawania czasu rozpoczęcia każdej wypowiedzi, należy doliczyć 1 zł do każdej stawki.

Powyższe ceny odnoszą się do transkrypcji monologu lub rozmowy dwóch osób (trzech, jeśli trzecia wypowiada się sporadycznie). Gdy trzecia osoba uczestniczy w rozmowie w sposób pełny, należy doliczyć 50 gr lub 1 zł do każdej stawki (w zależności od uporządkowania dyskusji).

Godzina nagrania rozmowy dwóch osób to 25-30 stron obliczeniowych.

Strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami włącznie.

Transkrypcja standardowa to zapis wszystkich wypowiedzianych słów, z pominięciem powtórzeń, przejęzyczeń, natręctw językowych i pauz wypełnionych (dźwięków zastanowienia, np. yyy itp.).

Zastrzegam sobie prawo do nieprzepisania nagrania, jeśli jego zbyt niska jakość uniemożliwia zrozumienie lub jeśli zawarte w nim treści są szkodliwe bądź niebezpieczne. Klient zostanie o tym poinformowany w ciągu dwunastu godzin od dostarczenia nagrania.